Ewaldi – Abstract Pieces

Ewaldi - Smokey Marble 1 (1.5 x 1.2) (SOLD)

Ewaldi – Smokey Marble 1 (1.5 x 1.2) (SOLD)

Ewaldi - Smokey Marble 2 (1.5 x 1.2) (SOLD)

Ewaldi – Smokey Marble 2 (1.5 x 1.2)

Ewaldi - Goldleaf Pasted Abstract (1.2m x 900)

Ewaldi – Goldleaf Pasted Abstract (1.2m x 900)

Ewaldi – Jacaranda Lanes (1.5m x 600)

Ewaldi - Jacaranda Lane 1 (1.5m x 600) (SOLD)

Ewaldi – Jacaranda Lane 1 (1.5m x 600) (SOLD)

Ewaldi - Jacaranda Lane 2 (1.5m x 600)

Ewaldi – Jacaranda Lane 2 (1.5m x 600)

Ewaldi – Landscapes (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi - Pasted Seascape (2m x 800)

Ewaldi – Pasted Seascape (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi - Baobab Commission (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi – Baobab Commission (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi – Blocks (400 x 400 each)

Ewaldi - Blocks (400 x 400 each)

Ewaldi – Blocks (400 x 400 each)

Giorgio Trobec – Life of Joy (760 x 910)

Giorgio Trobec - Life of Joy (760 x 910)

Giorgio Trobec – Life of Joy (760 x 910)

Ewaldi – Colourful Circles (800 x 800)

Ewaldi - Colourful Circle (800 x 800)

Ewaldi – Colourful Circle (800 x 800)

Ewaldi - Colourful Circle (800 x 800)

Ewaldi – Colourful Circle (800 x 800)

Ewaldi – Pasted Landscapes (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi - Baobab (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi – Baobab (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi - Cape Recife Lighthouse (2m x 800)

Ewaldi – Cape Recife Lighthouse (2m x 800) (SOLD)