Edward Selematsela – Boys Playing on Dirt Road (Commission) (500 x 400) (SOLD)

Edward Selematsela - Boys Playing on Dirt Road (Commission) (500 x 400) (SOLD)

Edward Selematsela – Boys Playing on Dirt Road (Commission) (500 x 400) (SOLD)

Edward Selematsela – Going Home (900 x 600) (SOLD) (Commission for Rottweiler Rescue Auction)

Edward Selematsela - Going Home (900 x 600) (SOLD) (Commission for Rottweiler Rescue Auction)

Edward Selematsela – Going Home (900 x 600) (SOLD) (Commission for Rottweiler Rescue Auction)

Edward Selematsela – Working Women (500 x 400)

Edward Selematsela - Gathering Wood (500 x 400)

Edward Selematsela – Gathering Wood (500 x 400)

Edward Selematsela - Grinding Corn (500 x 400) (SOLD)

Edward Selematsela – Grinding Corn (500 x 400) (SOLD)

Edward Selematsela - Collecting Water (500 x 400)

Edward Selematsela – Collecting Water (500 x 400) (SOLD)

Edward Selematsela – Young Herders (500 x 400)

Edward Selematsela - Heavy Load (500 x 400)

Edward Selematsela – Heavy Load (500 x 400)

Edward Selematsela - Herder and Cattle (500 x 400)

Edward Selematsela – Herder and Cattle (500 x 400)

Edward Selematsela - Watching the Donkey (500 x 400) (SOLD)

Edward Selematsela – Watching the Donkey (500 x 400) (SOLD)

Edward Selematsela – Lake Scenes (1.5m x 600)

Edward Selematsela - Fishing (1.5m x 600)

Edward Selematsela – Fishing (1.5m x 600)

Edward Selematsela - Washing (1.5m x 600)

Edward Selematsela – Washing (1.5m x 600) (SOLD)

Edward Selematsela – Cattle (500 x 400) (SOLD)

Edward Selematsela - Cattle in Water (500 x 400) (SOLD)

Edward Selematsela – Cattle in Water (500 x 400) (SOLD)

Edward Selematsela - Yellow Hat (500 x 400) (SOLD)

Edward Selematsela – Yellow Hat (500 x 400) (SOLD)

Edward Selematsela - Yellow Hat (500 x 400) (SOLD)

Edward Selematsela – Last Drink Before Home (500 x 400) (SOLD)

Edward Selematsela - Young Herder (500 x 400)

Edward Selematsela – Young Herder (500 x 400) (SOLD)

Edward Selematsela – Cattle Scenes (1.5m x 600) (SOLD)

Edward Selematsela - Cattle in Water (1.5m x 600) (SOLD)

Edward Selematsela – Cattle in Water (1.5m x 600) (SOLD)

Edward Selematsela - Cattle Walking on Road (1.5m x 600)

Edward Selematsela – Cattle Walking on Road (1.5m x 600) (SOLD)