Ewaldi – Baobabs (SOLD)

Ewaldi - Baobab (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi – Baobab (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi - Baobab (1.5m x 600) (SOLD)

Ewaldi – Baobab (1.5m x 600) (SOLD)

Ewaldi – Pasted Landscapes

Ewaldi - Baobab (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi – Baobab (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi - Ngunis (1.2m x 800)

Ewaldi – Ngunis (1.2m x 800)

Ewaldi - Baobab (1.5m x 1.2m)

Ewaldi – Baobab (1.5m x 1.2m)

Ewaldi – Landscapes

Ewaldi - Ngunis (1.5m x 600)

Ewaldi – Ngunis (1.5m x 600)

Ewaldi - Baobab (2m x 800)

Ewaldi – Baobab (2m x 800)

Ewaldi - Nguni (1.2m x 800)

Ewaldi – Nguni (1.2m x 800)

Ewaldi – Abstract Landscapes (SOLD)

Ewaldi - Baobab (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi – Baobab (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi - Double Baobab (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi – Double Baobab (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi - Ngunis (1.5m x 600) (SOLD)

Ewaldi – Ngunis (1.5m x 600) (SOLD)

Ewaldi – Baobabs (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi - Baobab (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi – Baobab (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi - Baobab (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi – Baobab (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi - Baobab (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi – Baobab (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi – Baobab (1.5m x 600) (SOLD)

Ewaldi - Baobab (1.5m x 600) (SOLD)

Ewaldi – Baobab (1.5m x 600) (SOLD)

Ewaldi – Colourful Abstracts (SOLD)

Ewaldi - Colourful Circle 1 (800 x 800)

Ewaldi – Colourful Circle 1 (800 x 800) (SOLD)

Ewaldi - Colourful Circle 2 (800 x 800)

Ewaldi – Colourful Circle 2 (800 x 800) (SOLD)

Ewaldi - Colourful Abstract (1.5m x 1.2m)

Ewaldi – Colourful Abstract (1.5m x 1.2m) (SOLD)