Ewaldi – Seascapes

Ewaldi - Umhlanga Lighthouse (2m x 800)

Ewaldi – Umhlanga Lighthouse (2m x 800)

Ewaldi - Umhlanga Lighthouse (Detail) (2m x 800)

Ewaldi – Umhlanga Lighthouse (Detail) (2m x 800)

Ewaldi - Seascape (1.5 x 600) (SOLD)

Ewaldi – Seascape (1.5 x 600) (SOLD)

Ewaldi – Lighthouse Commissions (SOLD)

Ewaldi - Greenpoint Lighthouse (Commission) (1.8 x 1.1m) (SOLD)

Ewaldi – Greenpoint Lighthouse (Commission) (1.8 x 1.1m) (SOLD)

Ewaldi - Mouille Point Lighthouse (Commission) (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi – Mouille Point Lighthouse (Commission) (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi - Mouille Point Lighthouse (Commission) (Detail) (2m x 800) (SOLD)

Ewaldi – Mouille Point Lighthouse (Commission) (Detail) (2m x 800) (SOLD)

Michael Albertyn – Wildcoast (900 x 600) (SOLD)

Michael Albertyn - Wildcoast (900 x 600)

Michael Albertyn – Wildcoast (900 x 600) (SOLD)

Ewaldi – Seascape (1.5 x 600) (SOLD)

Ewaldi - Seascape (1.5 x 600)

Ewaldi – Seascape (1.5 x 600) (SOLD)

Ewaldi – Koi Commission (2m x 1.5) (SOLD)

Ewaldi - Koi Commission (2m x 1.5) (SOLD)

Ewaldi – Koi Commission (2m x 1.5) (SOLD)

Ewaldi – Landscapes (2m x 800)

Ewaldi - Umhlanga Lighthouse (2m x 800)

Ewaldi – Umhlanga Lighthouse (2m x 800)

Ewaldi - Baobab (2m x 800)

Ewaldi – Baobab (2m x 800) (SOLD)

Pieter van Heerden – Boats on the Dune (300 x 400) (SOLD)

Pieter van Heerden - Boats on the Dune (300 x 400)

Pieter van Heerden – Boats on the Dune (300 x 400) (SOLD)