Allen Kupeta – Rural Scenes (900 x 600)

Allen Kupeta - I'm With Mom (900 x 600)

Allen Kupeta – I’m With Mom (900 x 600)

Allen Kupeta - Waiting For The Fishermen (900 x 600)

Allen Kupeta – Waiting For The Fishermen (900 x 600)

Allen Kupeta – Washing Day (900 x 600) (SOLD)

Allen Kupeta - Washing Day (900 x 600)

Allen Kupeta – Washing Day (900 x 600) (SOLD)

Allen Kupeta – Various Scenes (250 x 350) (SOLD)

Allen Kupeta - Resting (250 x 350)

Allen Kupeta – Resting (250 x 350) (SOLD)

Allen Kupeta - Watermelon Seller (250 x 350)

Allen Kupeta – Watermelon Seller (250 x 350) (SOLD)

Allen Kupeta – Various Scenes (200 x 300) (SOLD)

Allen Kupeta - Baby on Board (200 x 300)

Allen Kupeta – Baby on Board (200 x 300) (SOLD)

Allen Kupeta - Heavy Load (200 x 300)

Allen Kupeta – Heavy Load (200 x 300) (SOLD)

Allen Kupeta - Rainy Day Stroll (200 x 300)

Allen Kupeta – Rainy Day Stroll (200 x 300) (SOLD)

Allen Kupeta - Roadside Market (200 x 300)

Allen Kupeta – Roadside Market (200 x 300) (SOLD)

Allen Kupeta – Ladies in the Rain (900 x 600) (SOLD)

Allen Kupeta - Ladies in the Rain (900 x 600)

Allen Kupeta – Ladies in the Rain (900 x 600) (SOLD)

Allen Kupeta – Rural Scenes (900 x 600) (SOLD)

Allen Kupeta - Fishing Day (900 x 600)

Allen Kupeta – Fishing Day (900 x 600) (SOLD)

Allen Kupeta - Dancing with Joy (900 x 600) (SOLD)

Allen Kupeta – Dancing with Joy (900 x 600) (SOLD)

Allen Kupeta – Little Scenes (200 x 300) (SOLD)

Allen Kupeta - Getting a Lift (200 x 300)

Allen Kupeta – Getting a Lift (200 x 300) (SOLD)

Allen Kupeta - School Days (200 x 300)

Allen Kupeta – School Days (200 x 300) (SOLD)

Allen Kupeta - On Our Way (200 x 300)

Allen Kupeta – On Our Way (200 x 300) (SOLD)

Allen Kupeta - Firewood (200 x 300)

Allen Kupeta – Firewood (200 x 300) (SOLD)

Allen Kupeta - Lunchtime (200 x 300)

Allen Kupeta – Lunchtime (200 x 300) (SOLD)